Memocity Logo IconMemocity Logo Text

Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối: ngày 7 tháng 8 năm 2023

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Memocity ("Công ty", "chúng tôi", "chúng ta", hoặc "của chúng tôi"). Chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư là vấn đề quan trọng đối với cộng đồng của chúng tôi và đã cố gắng thể hiện rõ cách chúng tôi quản lý, bảo vệ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này áp dụng cho việc tương tác của bạn với trang web của chúng tôi và liên quan đến cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn. Xin hãy lưu ý rằng trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán nào giữa phiên bản tiếng Anh của Chính sách Bảo mật này và bản dịch ở ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên.

Thu thập Thông tin Cá nhân

Khi bạn quyết định tham gia danh sách chờ của chúng tôi, chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân nhất định từ bạn, bao gồm tên và địa chỉ email của bạn. Tên của bạn được thu thập để đảm bảo việc giao tiếp giữa chúng tôi và bạn được hiệu quả và thân thiện hơn. Mặt khác, email của bạn được thu thập để chúng tôi có thể thông báo cho bạn về việc ra mắt sản phẩm, bất kỳ thay đổi nào trong dịch vụ của chúng tôi, tài liệu quảng cáo và bất kỳ cập nhật nào khác có liên quan đến bạn.

Thu thập Dữ liệu tự động

Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin nhất định từ thiết bị của bạn. Thông tin này có thể bao gồm nhưng không giới hạn đến: id duy nhất của thiết bị, loại thiết bị bạn đang sử dụng, địa chỉ IP liên kết với thiết bị của bạn, hệ điều hành nó sử dụng và loại trình duyệt internet bạn đã cài đặt. Dữ liệu này giúp chúng tôi hiểu cách người dùng của chúng tôi tương tác với trang web của chúng tôi. Nó cũng giúp chúng tôi trong việc xử lý các sự cố có thể xảy ra và nâng cao chức năng của nền tảng của chúng tôi.

Sử dụng Thông tin Cá nhân

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để liên hệ với bạn với các cập nhật, tài liệu quảng cáo, bản khảo sát, hay thông tin khác có thể phù hợp với bạn.

Bảo vệ Thông tin Cá nhân

Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ trên máy chủ an toàn và không được chia sẻ với bên thứ ba, ngoại trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ của mình hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Thay đổi Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của mình theo thời gian. Thay đổi sẽ được thông báo qua email và bằng cách cập nhật ngày "Cập nhật lần cuối" trên Chính sách Bảo mật này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ policy@memocity.ai.

Bằng việc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật này và chấp nhận các điều khoản của nó.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng Memocity! ❤️