Memocity Logo IconMemocity Logo Text

Điều khoản dịch vụ

Cập nhật lần cuối: ngày 7 tháng 8 năm 2023

Chào mừng! Chúng tôi rất vui khi được có bạn ở Memocity. Xin hãy đọc kỹ các điều khoản dịch vụ ("điều khoản") này vì chúng chứa các thông tin quan trọng liên quan đến quyền hạn pháp lý, pháp lý và nghĩa vụ của bạn. Lưu ý rằng trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán nào giữa phiên bản tiếng Anh của các Điều Khoản này và bản dịch ở ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên.

Chấp nhận Điều Khoản

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, bạn đã chấp nhận Điều Khoản Dịch Vụ này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều Khoản này, xin hãy từ chối không sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng Memocity đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các Điều Khoản này.

Đủ Điều Kiện

Bạn phải từ 13 tuổi trở lên để sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, bạn không đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Sử dụng Dịch vụ

Bằng cách đồng ý với Điều Khoản của chúng tôi, bạn xác nhận rằng thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi là chính xác và bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động dưới tài khoản của mình. Bạn cũng đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào của tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm an ninh nào có thể xảy ra.

Tham gia Danh sách Chờ

Để được thêm vào danh sách chờ của chúng tôi, vui lòng cung cấp tên đầy đủ và địa chỉ email của bạn. Bằng cách làm vậy, bạn đồng ý và thừa nhận rằng chúng tôi có thể gửi email liên quan đến việc ra mắt, những thay đổi trong dịch vụ, các chương trình khuyến mãi sắp tới, khảo sát và các cập nhật khác có liên quan.

Thử Nghiệm Beta

Trong khi Memocity vẫn đang trong quá trình phát triển, chúng tôi có thể tiến hành các chương trình thử nghiệm beta. Bằng cách tham gia vào việc thử nghiệm beta, người dùng đồng ý rằng phần mềm được cung cấp "như nó" và Memocity từ chối tất cả các bảo hành của bất kỳ loại nào, dù được thể hiện rõ ràng hay ngầm định. Ngoài ra, bất kỳ nhận xét, phản hồi hoặc đề xuất nào bạn cung cấp đều rất được trân trọng. Tuy nhiên, Memocity giữ quyền sử dụng hoặc không sử dụng bất kỳ tư liệu nào trong số này, và bạn đồng ý không đề ra bất kỳ quyền sở hữu nào.

Sở Hữu Trí Tuệ

Bất kỳ tài nguyên, nguyên liệu và nội dung nào được tìm thấy trên trang web của chúng tôi hoàn toàn tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn đến logo của chúng tôi, thiết kế trang web, đồ họa, hình ảnh và bài viết. Việc sử dụng, sao chép hoặc phân phối các tài liệu này mà không có sự đồng ý rõ ràng của chúng tôi là bị cấm đoán tuyệt đối.

Hành vi Bị Cấm

Bạn không được phép sử dụng dịch vụ của chúng tôi để tham gia vào các hoạt động phạm pháp hoặc vi phạm quyền của người khác. Bạn cũng đồng ý không vượt qua bất kỳ biện pháp nào chúng tôi đã đặt ra để bảo vệ dịch vụ của mình.

Chấm Dứt

Chúng tôi có thể quyết định chấm dứt quyền truy cập dịch vụ của bạn ngay lập tức, có hoặc không thông báo trước cho bạn, vì bất kỳ lý do nào. Chúng tôi giữ quyền chỉnh sửa hoặc ngừng cung cấp dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào.

Thay đổi Điều Khoản của chúng tôi

Chúng tôi có quyền thay đổi Điều Khoản Dịch Vụ của mình bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ chỉ ra ngày mà các Điều Khoản này được cập nhật lần cuối và, khi thích hợp, sẽ gửi thông báo qua email về những thay đổi. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi thay đổi Điều Khoản sẽ coi như bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào về các Điều Khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại terms@memocity.ai.

Cảm ơn bạn đã chọn Memocity! Hãy cùng nhau học hỏi và phát triển! 🚀